Ana Sayfa

Sanat Tarihi Bölümü 1965-1966 öğretim yılında kurulmuş, 1982 yılında ise Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988 yılına gelindiğinde Sanat Tarihi ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. Daha sonra 1997 yılında Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuş ve kendi içinde Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç ana bilim dalına ayrılmıştır.

Sanat Tarihi Bölümünün amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile uygulayabilecek, sanat eserini koruma ve değerlendirmede yararlı olabilecek araştırmacılar yetiştirmektir.

Duyurular

Yüksek Lisans öğrencileri için önemli duyuru!!! SAN 698 Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi, 2013 Eylül ve sonrasında kayıt yaptırarak Bologna sürecine tabi olan Yüksek Lisans öğrencileri için zorunlu bir derstir. Dersin sorumlu hocası Yrd. Doç. Dr. Suat Alp, ders programındaki saati ise Pazartesi 13.30 olarak değişmiştir.

2013-2014 bahar döneminde stajını tamamlayan öğrencilerin raporlarını ve onay belgelerini ekle-sil haftası öncesinde staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı

Önemli!! 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Ders Programı(Güncelleme Tarihi:15.09.14)

2014-2015 Öğretim Yılı Yüksek Lisans ve Doktora Programı giriş sınavına katılanlardan aşağıda isimleri verilen adayların mülakat için 9 Temmuz 2014 Çarşamba, 10:30'da Sanat Tarihi Bölümü'nde bulunmaları gerekmektedir.

Önemli duyuru: 2014-2015 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının 8 Temmuz 2014 tarihinde yapılan yazılı sınavının kağıtlarının okunması ve değerlendirilmesi 16.30'a kadar tamamlanamadığı için sonuçlar 9 Temmuz 2014 tarihinde saat 9:00 itibarıyla bölümümüzün web sayfasından ilan edilecektir. Mülakatlar, aynı gün (9 Temmuz 2014) saat 10:30'da HÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde yapılacaktır.

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Programı

BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin final sınavı 3 Haziran 2014 Salı günü 18.00-19.00'da 303 no.lu derslikte yapılacaktır.

Lisans tez sunumları programı

Önemli!!! Final programı güncelleme: 21.05.2014

Duyuru: 2013-2014 Öğretim yılı Bahar Dönemi Final Programı

Duyuru: Sanat Tarihi Bölümü Seminerleri, 05-06 Mayıs 2014 tarihlerinde Tuğrul İnal Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Seminer Programı   /  Afiş

Duyuru: Konuşma: Tülün Değirmenci: "17. Yüzyıl Osmanlı Resmine Bir Bakış", Yer Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Salonu Tarih. 22. Nisan 2013 Saat. 13.30

Duyuru: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin tanımlanmasında yapılan değişiklikler hakkında

"Hütkam, Kültürel Mirasın İzleri: Yas Kültürü" etkinliği. Etkinlik, 15 Nisan Salı 13.30-15.00 arası Tuğrul İnal Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Duyuru: Önümüzdeki yıl staj yapacak öğrenicilerin dikkatine.

Hütkam,Kültürel Mirasın İzleri: Evliya Çelebi etkinliği. Etkinlik, 17 Mart Pazartesi günü 13.30'da Tuğrul İnal salonunda gerçekleşecektir.

2013-2014 Bahar Dönemi Sanat Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programı'nın 26.02.2014 tarihi itibariyle son halidir.

2013-2014 Bahar Dönemi Sanat Tarihi Lisans Ders Programı'nın 26.02.2014 tarihi itibariyle son halidir. 

Seçmeli ders kodlamak isteyen öğrencilerin dikkatine!! Biyolojik Antropoloji dersinin kodu 211-03 olarak düzeltilmiştir

Seçmeli dersler konusunda önemli duyuru! Tüm bölüm öğrencilerinin dikkatine!!

Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından Bologna çerçevesindeki değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü Konuşmaları
Prof.Dr. Özer Ergenç, Osmanlı Döneminde Ankara

Sanat Tarihi Bölümü Konuşmaları
Prof.Dr. Kutalmış Görkay, Roma Döneminde Ankara

Sabancı Vakfı Bursu

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Dr. Murat Kocaaslan / mkaslan@hacettepe.edu.tr